Regjeringen vil opprette fem nye tingretter

Oppretter fem nye tingretter

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) bekreftet i mandag at regjeringen vil opprette fem nye tingretter. Regjeringen har lenge lovet å reversere domstolreformen. Parats hovedtillitsvalgt i domstolene mener forslaget ikke er en reversering, men en ny oppdeling av domstolene.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 2 min

Som følge av domstolsreformen ble antallet tingretter redusert fra 60 til 23 for tre år siden. Ingen rettssteder ble lagt ned. Reformen handlet først og fremst om administrasjon og stedlig ledelse av domstolene. Etter valgseieren i 2021 lovte Arbeiderpartiet og Senterpartiet å reversere domstolreformen. 

Ifølge Aftenposten har flere fagmiljøer advart mot å reversere endringene. Sorenskriverne fra de 23 nye tingrettene er samstemte og har bedt regjeringen om å beholde reformen.

Også Økokrim, Domstolsadminstrasjonen, tidligere barneombud Inga Bejer Engh og flere statsadvokater har gått ut mot den varslede snuoperasjonen.

Tilhengerne av reformen mener resultatene er gode.

– Saksgangen går raskere og ressursene utnyttes bedre, sier Høyres Ingunn Foss i et brev til Mehl fra Stortinget. Hun viser til at fagmiljøene er blitt større og bedre og gir økt tilgang på spesialkompetanse. Ingen rettssteder er lagt ned, og at brukere har ikke fått lengre reisevei.

Også hovedtillitsvalgt for Parat i domstolene, Rita Boine bekrefter at saksbehandlingstiden i domstolene har gått ned etter reformen.

Ingen reversering

Rita Boine, sier i en kommentar til Parat24 at forslaget om de fem nye tingrettene ikke er en reversering, men en ny oppdeling av domstolene i Norge. Hun tar forbehold om at informasjonen hun har fått har hun fått gjennom pressen.
– Det er litt spesielt at vi tillitsvalgte ikke er informert. Jeg vet at forslaget først kommer i revidert nasjonalbudsjett i morgen, men Mehls besøk til Lillestrøm må ha vært planlagt, sier Boine. Hun legger til at de hovedtillitsvalgte er invitert til møte i samarbeidsrådet i morgen.

Vil ha stillingsgaranti

Parat domstolene har uttrykt bekymring for at for små rettssteder kan bli lagt ned på sikt, og vært opptatt av nærhet til brukerne og arbeidsplasser i distriktene.

I et brev til justisdepartementet i februar i år skrev vi at en stillingsgaranti i lovs form for rettssteder med fire eller færre dommere vil kunne lette noe av bekymringen for at mindre rettssteder kan bli lagt ned over tid.
– Det vil også gjelde mindre domstoler, sier Boine.

Bekymret for de ansatte

Undersøkelser blant medlemmene i Parat viser at det har vært og er ulik oppfatning om domstolsreformen. Boine sier at for Parat domstolene er det viktig å høre hva medlemmene mener om regjeringens forslag.

Men opprettelse av fem nye domstoler vil uansett bety nye omstillinger for de ansatte.
– Jeg er redd for at en ny stor omstillingsprosess, som dette blir for de berørte, kan føre til store belastninger og usikkerhet for de ansatte. Jeg er også bekymret for at dette vil gå utover arbeidet og føre til lengre saksbehandlingstid, sier Boine.

Powered by Labrador CMS